Cơ quan Thường trực

CÁN BỘ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HUYỆN ĐOÀN ĐẦM HÀ

Số điện thoại: 0333.880.013

1. Đồng chí: Chu Thị Hảo

– Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngành Vật lý

– Trình độ chính trị: Cao cấp

 

 

 

 

 

 

2. Đồng chí: La Trường Thọ

tho

– Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngành Thể dục thể thao

– Trình độ chính trị: Sơ cấp.

 

 

 

 

 

3. Đồng chí: Đặng Đăng Linh

linh

– Chức vụ: Cán bộ thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán

– Trình độ chính trị: Sơ cấp.