Tuổi trẻ Đầm Hà tích cực tham gia xây dựng Đảng

Nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, những năm qua, Huyện Đoàn Đầm Hà đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đội ngũ cánh tay phải, đội quân dự bị tin cậy của Đảng.

images876022_toroidf-600x360
ĐVTN huyện Đầm Hà phát tờ rơi tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho nhân dân trên địa bàn.

Huyện Đoàn Đầm Hà hiện có 2.895 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt ở 25 cơ sở đoàn. Công tác phát triển đảng trong ĐVTN những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do một số ĐVTN chưa mặn mà với việc vào Đảng, chưa tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phát động, chưa xác định rõ động cơ phấn đấu vào Đảng. Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong ĐVTN, BTV Huyện Đoàn Đầm Hà đã tích cực, chủ động chỉ đạo Đoàn thanh niên các xã, thị trấn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho ĐVTN thông qua nhiều hoạt động phong phú như các buổi sinh hoạt chính trị, toạ đàm, diễn đàn với chủ đề “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng”, “Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và hành động của tuổi trẻ”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”… Qua đó, giúp ĐVTN nắm rõ vai trò, trách nhiệm và nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, phấn đấu với động cơ trong sáng để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN, hàng năm các cấp bộ đoàn trong toàn huyện còn chủ động tham mưu, phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Chủ động tham mưu với cấp uỷ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của từng đơn vị. Các chi đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN được tham gia phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu 932 đoàn viên ưu tú tham gia học các lớp cảm tình đảng và đã có 348 đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên hàng năm chiếm trên 80% tổng số đảng viên mới kết nạp trên toàn Đảng bộ huyện. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt vai trò, tính tiên phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng nhờ đó mà trong những năm qua đã có nhiều đồng chí cán bộ đoàn tham gia vào cấp uỷ các chi đảng bộ cơ sở trong huyện.

Để tiếp tục xứng đáng là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là cánh tay đắc lực của Đảng, trong thời gian tới ngoài việc chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng trong việc phát triển đảng trong ĐVTN, các cấp bộ Đoàn trong huyện sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, đa dạng hoá các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các cơ sở đoàn thường xuyên quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN tham gia rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các hoạt động, phong trào như “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, đơn vị. Huyện Đoàn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình ĐVTN ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở đoàn, qua đó giúp các cơ sở đoàn xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

(tinhdoanquangninh.vn)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *